สื่อวีดิทัศน์รูปแบบ วิดีโอซีดี(Video CD) และวิดีโอดีวีดี(Video DVD)

 

ลดราคาสื่อวีดิทัศน์

จำหน่ายและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ โดยจัดทำแพคเกจในรูปแบบวิดีโอซีดี (Video CD) วิดีโอดีวีดี (Video DVD) และแฟลชไดร์ฟ (Flash drive)
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร และวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านต่างๆ ได้แก่
1. การเกษตร – การปลูกพืช – การเพาะเห็ด – การเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. คหกรรม – การทำอาหารไทย – การทำขนมไทย – เบเกอรี่ – เครื่องดื่ม
3. ศิลปหัตถกรรม – งานฝีมือ – การวาดภาพศิลปะ – โฟล์คอาร์ต – การเพ้นท์ภาพ
4. วิทยาการ – ความรู้ต่าง ๆ
ผลิตโดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Showing 1–12 of 187 results

Copyright © 2017. All rights reserved.