สื่อวีดิทัศน์รูปแบบ วิดีโอซีดี(Video CD) และวิดีโอดีวีดี(Video DVD)

จำหน่ายและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ โดยจัดทำแพคเกจในรูปแบบวิดีโอซีดี(Video CD) และวิดีโอดีวีดี(Video DVD) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านต่างๆ ได้แก่
1. การเกษตร – การปลูกพืช – เพาะเห็ด – การเลี้ยงสัตว์บก  – การเลี้ยงสัตว์น้ำ – การดูแลรักษา – การตลาด
2. คหกรรม – การทำอาหารไทย – การทำขนมไทย – การทำขนมฝรั่ง – เครื่องดื่ม
3. ศิลปหัตถกรรม – การทำงานฝีมือ – การวาดภาพศิลปะ – โฟล์คอาร์ต
4. วิทยาการ – ความรู้ต่าง ๆ
ผลิตโดยฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Showing 1–12 of 146 results

Copyright © 2017. All rights reserved.