สื่อวีดิทัศน์

Promotion สินค้าราคาพิเศษ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ++ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ  ต้องการเรียนรู้อย่างถึงเคล็ดลับ เหมือนมีอาจารย์แนะนำใกล้ชิด เรียนแบบออฟไลน์ไม่ง้ออินเทอร์เน็ต  เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา วันนี้มีโปรโมชันพิเศษมานำเสนอ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดโปรโมชันลดราคาสื่อการวีดิทัศน์ทางการเกษตร และวิชาชีพ นำมาลดราคา 50% ทุกเรื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน หรือจะนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง ในสื่อวีดิทัศน์แต่ละเรื่อง ได้นำเสนอขั้นตอนตั้งแต่ขั้นพิ้นฐาน เทคนิควิธีการอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ไม่ปิดปังเคล็ดลับ เหมาะสำหรับการเรียนรู้และฝึกกปฏิบัติด้วยตนเอง หรือเปิดทบทวนหลังจากจากการฝึกอบรมในหลักสูตรมาแล้วก็ช่วยทบทวนความจำได้อย่างดี หากต้องการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก หรือ สั่งซื้อเพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานการศึกษา หรือ อื่นๆ ติดต่อสอบถามราคาพิเศษได้ทางช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้

สื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้บริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวบรวมสื่อวีดิทัศน์ที่มีอยู่ แปลงให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป็น Streaming Video ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Real Producer ใช้ banwidth 200 kbps เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้าน Self Learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Media Encoder ของบริษัทไมโครซอฟ ที่เป็นซอฟแวร์ฟรี เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows สามารถแสดงผลวิดีโอได้ โดยไม่ต้อง ลงโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งได้จัดทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน แต่ยังฝากพื้นที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอภายในเซิร์ฟเวอร์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งใช้พื้นที่จัดเก็บจำนวนมากและเป็นอุปสรรคในการให้บริการ Streaming Video ที่ต้องใช้แบนด์วิดส์ร่วมกันทั้งหมด  ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการดูผ่านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน ได้อัพโหลดไปเก็บไว้บน YouTube ที่ให้บริการแบบสาธารณะ หมวดหมู่การศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จัดทำโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หากท่านได้ดูแล้วและเห็นว่ามีประโยชน์แก่บุคคลอื่น  โปรดได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งต่อความรู้เหล่านี้ไปยังผู้อื่นต่อไป  และหากมีคำแนะนำ […]

Copyright © 2017. All rights reserved.