คหกรรม - อาหารฝรั่ง

หมวดคหกรรม – อาหารฝรั่ง เน้นอาหารชาติต่าง ๆ ที่เป็นที่คนไทยชื่นชอบ นิยมรับประทานทั้งที่เป็นของว่าง ขนม อาหาร ทั้งสูตรดั้งเดิม และการปรับปรุงสูตรขึ้นมาใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ มาสาธิตวิธีการทำอาหารแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ชมสามารถนำไปทำเองได้ ทั้งในครัวเรือนและสามารถทำเป็นอาชีพได้

No products were found matching your selection.

Copyright © 2017. All rights reserved.