ศิลปหัตถกรรม - งานฝีมือ

วีดิทัศน์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพต่างๆ หมวดศิลปหัตถกรรม งานฝีมือต่าง ๆ เน้นเนื้อหาด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษา ด้านศิลปะ งานฝีมือ ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทักษะ ความชำนาญในการสร้างผลงาน และชิ้นงาน ทั้งความรู้สมัยโบราณผสานกับสมัยใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ มาสอนและสาธิตวิธีการทำงานด้านนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ชมสามารถนำไปทำเองได้ ทั้งในครัวเรือนและสามารถทำเป็นอาชีพได้

Showing 1–12 of 22 results

Copyright © 2017. All rights reserved.