คหกรรม - อาหารไทย

หมวดคหกรรม – อาหารไทย เน้นเนื้อหาด้านการทำอาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็นไทย อาหารคาว-หวาน ทั้งสูตรโบราณและการปรับปรุงสูตรโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ มาสาธิตวิธีการทำอาหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ชมสามารถนำไปทำเองได้ ทั้งในครัวเรือนและสามารถทำเป็นอาชีพได้

No products were found matching your selection.

Copyright © 2017. All rights reserved.