คหกรรม - อาหารไทย

หมวดคหกรรม – อาหารไทย เน้นเนื้อหาด้านการทำอาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็นไทย อาหารคาว-หวาน ทั้งสูตรโบราณและการปรับปรุงสูตรโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ มาสาธิตวิธีการทำอาหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ชมสามารถนำไปทำเองได้ ทั้งในครัวเรือนและสามารถทำเป็นอาชีพได้

Showing 1–12 of 50 results

Copyright © 2017. All rights reserved.