ชุดที่ 107 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิคระบบน้ำลึกเป่าอากาศ สารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

180.00 ฿

Copyright © 2017. All rights reserved.